Pedagogija + Tehnologija

Djeca sadašnjosti su zapravo ljudi budućnosti od kojih se očekuje efikasno i kreativno rješavanje problema, brza prilagodba u svijetu stalnih promjena, sposobnost donošenja samostalnih odluka i nadasve cijeloživotna želja i potreba za učenjem.

Wisdom Tree projekt autentičnog učenja usredotočen je na stvarni svijet te na različite problemske situacije i načine njihova rješavanja uz metode igranja uloga, problemske zadatke i sudjelovanje u virtualnim i stvarnim vježbaonicama i laboratorijima.

Kod nas i za nas tehnologija nikada nije sama sebi svrhom. Ona je alat kojim polaznici istražuju, savladavaju i kreativno rješavaju probleme.

Sadržaj koji obrađujemo je multidisciplinaran, a samo učenje čvrsto ukorijenjeno u međusobnoj suradnji sudionika. Na taj način sudionici ne razvijaju samo kognitivne sposobnosti tipične za tradicionalni pristup učenju koji se temelji na  pamćenju, razumijevanju i primjeni, već i sposobnosti analize, procjene i stvaralaštva koje sežu u domenu motivativnog i određuju stupanj predanosti, volje, odlučnosti i djelovanja svih sudionika.