Alexandra Carol Horvat

Alexandra Carol Horvat

Alexandra Carol Horvat

Zbog vlastitog iskustva s disleksijom i ADDom zalaže se za neurodiverzitet te potiče proučavanje drugačijih načina razmišljanja. U tu svrhu koristi kreativne eksperimente, tehnike memoriranja, nalaženje veza između naizgled nespojivih pojmova. Po struci je biolog-ekolog. Zanima se za sve disruptivne pojave 🙂