Faris Abdelbasit

Profesor engleskog i španjolskog jezika, Faris je živio u raznim zemljama, uključujući Španjolsku, i doživio vrlo različite kulture i načine razmišljanja. Jezici su ga odavno zanimali, te ih je učio kad god je mogao. Podučavao je sve uzraste, iako je u zadnje vrijeme foksiran na poduku odraslih polaznika i starijih srednjoškolaca i na njihove potrebe. Vjeruje da je u poduci jezika bitno ne samo prenjeti znanje ‘gramatike i vokabulara’, nego komunikaciju, kulturu određenog govornog područja i način učenja stranog jezika. Pored jezika, već duže vremena ga zanimaju prirodne terapije, samopomoć i različite kulture svijeta.