Tečajevi

Early Bird

Uzrast: 3 - 4 godina
Razdoblje između 3. i 4. godine obilježava veliki porast radoznalosti, snažna potreba za razumijevanjem svijeta koji je još neotkriven i praktičan upliv u svijet mašte kroz igre pretvaranja i preuzimanja uloga. Poseban naglasak stavljen je na svjesnost o vlastitim osjećajima i poimanje svijeta kroz osjetila uz aktivnosti koje potiču višesenzorno učenje. Usvajanje jezika na interaktivan način koji kombinira modernu tehnologiju uz praktičan grupni rad omogućuju najmlađim polaznicima naših tečajeva da ojačaju vlastite kompetencije i u vrlo ranoj dobi osvijeste svoje interesne točke. U early bird učionici jezik predstavlja prostor i predmet za igru. Služi kao pomagalo za ples, izradu rukotvorina, vježbanje, zamišljanje i vizualizaciju. Early bird tečajevi imaju zatvoreni i siguran razredni blog za mališane i roditelje.

Hands on Preschool

Uzrast: 5 - 6 godina
Tečajevi jezika koji njeguju prirodnu dječju radoznalost. Aktivnosti koje potiču rješavanje problema, kreativno izražavanje i slobodnu raspravu te kritičko razmišljanje u ranoj dobi. Poseban naglasak stavljen je na svjesnost o vlastitim osjećajima i poimanje svijeta kroz osjetila uz aktivnosti koje potiču višesenzorno učenje. Usvajanje jezika na interaktivan način koji kombinira modernu tehnologiju uz praktičan grupni rad omogućuju najmlađim polaznicima naših tečajeva da ojačaju vlastite kompetencije i u vrlo ranoj dobi osvijeste svoje interesne točke. Preschool učionica je veliki poligon koji podržava način rada s ovom dobnom skupinom - puno, puno puno kretanja i pregršt učenja kroz riječ, pokret i ples. Hand on Preschool tečajevi imaju zatvoreni i siguran razredni blog za predškolce i roditelje.

Hands on Kids

Uzrast: 7 - 12 godina
Pristup učenju koji njeguje propitkivanje i razvija komunikacijske i logičke vještine potrebne za učenike 21. stoljeća. Koristeći se modernim tehnologijama i tradicionalnim vještinama te kroz projektni način rada i usvajanja gradiva, na ovim se tečajevima stvara uravnotežen prostor za stjecanje znanja o svijetu oko nas. Naglasak je na komunikacijskom pristupu i razvijanju govornih kompetencija kroz kreativno propitkivanje i rukama i umom te kreativno izražavanje. Polaznici se uče samostalnosti u rukovanju tehnologijom, kritičkom promišljanju sadržaja i alata kao i preuzimanju odgovornosti za vlastiti put učenja. Tečajevi su podržani digitalnim inačicama udžbenika. Hands on Kids tečajevi se polako uvode u svijet hibridnog/blended učenja kroz zatvoreni razredni blog i uče o prvim koracima u kreiranju i zaštiti svojeg digitalnog identiteta.

Wiz Teens

Uzrast: 13 - 18 godina
Pristup radu s tinejdžerima uključuje više razine kritičkog razmatranja i propitkivanja sadržaja te daljnje razvijanje komunikacijskih i logičkih vještina. Kod teen polaznika gradimo pozitivan razvoj samosvijesti i sliku o samome sebi. Radi se na stvaranju individualiziranih ciljeva obrazovanja te višoj razini preuzimanja odgovornosti za vlastiti put učenja. WizTeen polaznici su već samostalni u rukovanju tehnologijom te se s njima radi na kritičkom promišljanju dostupnih sadržaja i izvora znanja. Sadržaji koji se obrađuju su fluidni, prate suvremene trendove, te nude pregled brojnih real time problematika. Podržani su digitalnim inačicama udžbenika koje su strukturirana nit vodilja te e-materijalima koji predavači i učenici sami kreiraju i pristupaju im preko iPada u centru ili vlastitih mobilnih uređaja. Stariji Teen tečajevi razmjenjuju materijale s voditeljima kroz platformu za učenje na daljinu i pripremaju se za studentski način pristupa učenju prisutan na mnogim fakultetima. Svi teen tečajevi podržani su digitalnim inačicama udžbenika.

#iChooseExams

Pripremni tečajevi za starije tinejdžere i odrasle koji se žele pripremiti i pristupiti polaganju međunarodnih ispita. S polaznicima se rješavaju jezične potrebe i nedoumice višega stupnja, one tanke i zakučaste finese prema kojem u životu ljudi svrstavaju i dijele sugovornike na osnažene govornike ili nesigurne početnike. Tehnologija u ovim tečajevima je u potpunosti svrsishodna - alat je za istraživanje, razradu, kreativnu izvedbu i rješenje zadanih projektnih ciljeva. Organizirani su in house ili on line za one koji su u stisci s vremenom.

iAdult

Našim odraslim polaznicima nudimo podržavajuće okruženje za učenje u vidu malih, prisnih grupa za usvajanje i savladavanje jezičnih sitnica s kojima se neki godinama muče. Služimo se komunikacijskim pristupom i obrađujemo grupi bliske i zanimljive teme u ugodnom okruženju koje podupire usvajanje znanja a ujedno je i wellness program za um. S ovih tečajeva polaznici uvijek nose više osim znanja jezika: osjećaj kompetentnosti u novim tehnologijama, osviješten i osnažen odnos prema organizaciji slobodnog vremena i brojna mala metodološka pomagala kojima svakodnevna komunikacija sa svijetom postaje lakšom i ugodnijom.